October 13, 2005

اميدوارم آزادي بيايد تا آگاهي همگاني شود.

آيندگان – 4 شنبه 26 مهر 1357

باز هم گامي به جلو روي داد و ما خود را ناگزير ديديم درباره اين گام و گام هاي پيشين با يکي از دست اندرکاران سينما گفتگوئي تلفني و کوتاه داشته باشيم تا شايد بازتابي راستين از اين جريان اجتماع مان را در بازيگري بيابيم. اين بار از فرزانه تائيدي پرسيده ايم و پاسخ شنيده ايم و آن چه مي آيد فشرده اي است از پرسش هاي ما و پاسخ هاي فرزانه تائيدي که د رخانه اش ميهمان داشت.

- آيا در پديد آمدن فيلم فارسي اختناق را چه مستقيم چه غير مستقيم دخيل ميدانيد؟

- آقا خفه بودن محيط باعث شد که جاهل و روسپي در سينماي ما جا خوش کنند. وقتي که سانسور اجازه نميداد کجروي هاي دکتر يا صاحب منصبي ارتشي و ... نشان داده شود ، خب جز اين هم نميتوان توقعي داشت. همان طور که خفه بودن فضا روي همه حرفه ها اثر گذاشت روي سينما هم اثر گذاشت ، اما خيلي پيشتر و روي تاتر هم نيز.

- به عقيده شما در سينما تنها بايد فاسد بودن فردي از طبقات سنديکادار و وزارت خانه اي نشان داده شود ...

- نه با فيلم ميتوان دنبال خيلي چيزهاي انساني تر بود.

- فکر ميکنيد فضاي سنگين گذشته بر دست اندرکاران سينماي ايران، فضاي سينماي ايران چه اثري گذاشت؟ چه بسا آنهائي را که حرفي داشتند وادار به کناره گيري کرد تا ...

- تا آدم هاي بي فرهنگ ، بي هويت و بادمجان دور قاب چين جاي خالي آن ها را پر کنند. ما در سينماي مان درتاتر مان فراوان داريم آدم هائي که به دليل وجود اين حفره هاي خالي به جائي رسيده اند بي آنکه وسيله ي بياني خودشان را بشناسند. من به عنوان بازيگر همه ي اينها را باتمام وجودم احساس ميکنم .

- شما به عنوان بازيگر به عنوان هنرمند براي اينکه به ديروز ( تاريخي ) برنگرديم ، براي اينکه به عقب برنگرديم مبارزه خواهيد کرد ؟

- بله مبارزه خواهم کرد.

- چطور ؟

- در هر نقشي بازي نخواهم کرد.

- يعني فکرميکنيد ما در مرحله اي هستيم که بايد چنين واکنشي داشته باشيم؟

- من زنم ، زني بازيگر.

- اما در تظاهرات پيش از "جمعه" زنهاي بسياري شرکت داشتند.

- اين کا رمتعلق به زماني است که تنها نباشم. تا بحال به آن صورت که بايد دور برم هم راي نديده ام و هنوز هم احساس نميکنم که از تنهائي در آمده باشم. اجازه دهيد تا دور و برم هم عقيده اي ببينم بعد جوابتان را دقيق خواهم گفت.

- گويا شما در آن "دو هفته بهاره" در ايران نبوديد؟

- بله ، ايکاش در ايران بودم .

- فکر ميکنيد اگر در تهران بوديد چه ميکرديد؟ مثلادر تظاهرات شرکت ميکرديد؟

- بله حتما ، متاسفم که از گروه هنرمندان در تظاهرات کسي حضور نداشت ... اين را هم بگويم که چون در آن فضا قرار نگرفته ام در نتيجه نميتوانم قضاوت درستي داشته باشم. فقط اين را يقين دارم که وقتي شنيدم زنها هم در تظاهرات شرکت کردند داغ شدم .

- اگر اعتصاب مطبوعات به نوعي به پيروزي ختم نميشد شما به عنوان بازيگر چه ميکرديد؟

- هر وقت کاري از دستم برنميايد دعا ميخوانم .

- يعني فکر ميکنيد ما د رمرحله اي هستيم که دعا کردنمان پذيرفتني است؟

- ببينيد من ميهمان دارم و شما هم ناگهاني به من تلفن کرده ايد پس آنطور که بايد تمرکز ندارم تا جواب سوال هاي شما را بدهم. ممکن است نيم ساعت بعد تلفن بزنم و جوابتان را بدهم ...

نيم ساعت بعد

... اول اينکه ميخواهم تمام حرف هائي که نيم ساعت پيش گفتم و شما يادداشت کرديد کنار بگذاريد و اينهائي را که ميگويم اگر خواستيد چاپ کنيد. پيش از هر چيز بايد وضع خودم را روشن کنم. و بعد بگويم که در جريان هاي اخير ميتوانم چه سهمي داشته باشم. اول بگويم که همشه به عنوان هنرمند مبارزه کرده ام.

- مبارزه با چه ؟ با چه کسي ؟

- مبارزه با ابتذال

- اما ابتذال هم ميتواند در کشورهائي با نظام دموکراتيک رخ دهد ؟

- منظورم از ابتذال چيز ديگري است ... چون بودند هنرمند نماهائي که با سانسور کنار آمدند و حتا به خدمت سانسور درآمده اند. البته بودند هنرمندهاي با استعدادي که به فراموشي سپرده شده اند... ما در تاتر هم فدائي خيلي داشتيم .

- منظورتان از فدائي کدام هنرمند تاتر است؟

- نمايشنامه نويسي که يا گرفتار شده يا تن د رنداده ، يا کنا رگذاشته شده ... هرهنرمندي که به دليل خفقان استعدادش از بين برود در واقع فدا شده ... بايد بگويم همان طوري که وضع هنرمند با وضع آدم هاي عادي فرق ميکند نوع مبارزه اش هم تفاوت دارد. هنرمند ميتواند با اعتقاد به هنر سالم سهم خود را در جهت مبارزه سالم و مبارزه با خفقان و سانسور ادا کند و فکر ميکنم تاريخ نشان داده که هنرمند نميتواند در جبهه بجنگد. هنرمند با به وجود آوردن يک کتاب ، يک فيلم ، يک نمايشنامه يا اثر هنري ديگري مبارزه اي کرده که ماندني است.

- در تاريخ ديده ايم مبارزه هائي که تاثر هاي آني داشته اند و مبارزه هايي هم ديده ايم که بعدها نتايجي به بار آورده اند. از طرفي شرايط خاص تاريخي هم داشته ايم و داريم و خواهيم داشت که به مبارزه هائي با تاثرهاي آني نياز مبرم دارد. همچنان چه در تاريخ لحظه هائي بوده اند که نياز به مبارزه هائي با نتايجي در آينده داشته اند. آيا فکر نميکنيد ضرورت اين لحظه ي تاريخي ايجاب ميکند تا نيازي به مبارزه اي مانند خلق اثري با نتايجي بعدي نداشته باشيم.

- من و امثال من بايد اين لحظه را شرايط را احساس کنيم تا مبارزه اي با تاثراتي آني داشته باشيم ، ناباوري در روزهاي اخير زياد است. قبول کنيد که بايد ناباوري باشد ... اميدوارم آزادي بيايد تا آگاهي همگاني شود ابر ستاره ها ، سردمداران سينماي ما پته شان روي اب بيافتد ... و از دست هنرمندان رسمي و حمايت شده و از شر آثارشان خلاص شويم .

يکشنبه بيست و سوم مهر ماه پنجاه و هفتTrackback Pings

http://www.farzanehtaidi.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/46
 
 
nasrin gole rehan

freedom of art
*************************

farzaneh:freedom in general my dear.

 
 

 
 
simon

man alhan tarikhe mosahebeh ro didem wow shoma oon moghe in harf ro zadid dar hali ka age beziha in harf ro az shoma beshnavend az shoma kheyli delkhor khahand shod va shoma ra nemak nashnas khahand khand ka shoma diger chara in harfha ro mizaid bara shoma ka baad nabud oon zaman. va va va
*********************************

فرزانه:نسل جوان اطلاعات کافی ندارند.عزیزم من همیشه عقاید و افکارم را باز و بی پرده گفته ام....نگران نباش کسی دلخور نمیشود!!از این حرفها گذشته.........

 
 

 
 
simon

ba Dorood be shoma
farzaneh khanoome nazanin be nazareh shoma aya Regime shah baes shod in bala saremoon biahad chon shoma avel mosahebeh az sansoor gelemand budid. yeki az bozorgane andishmandeh amroz hamin harf ro mizaneh harfi ka shoma oon moghe zadid man tarikhe mosahebeh ro motevajeh nashodem .
**************************

فرزانه:عزیز من.تاریخ گفتگو بالای مطلب هست:مهرماه1357!!در دو سال قبل از انقلاب شوم خمینی.بیکاری عجیبی در سینما و تآتر وجود داشت و همینطور سانسور احمقانه ای که همیشه حاکم بود.بله اگر مردم از قبل کمی آشنایی با افکار عقب افتاده ی خمینی و طرفدارانش داشتند!!به آن راحتی فریب نمی خوردند.مثلآ اگر شاه وعواملش اجازه میدادند" توضیح المسایل "خمینی چاپ میشد خب کدام احمقی چنین طرز فکری را پشتیبانی میکرد؟؟؟شاه اشتباه زیاد کرد.ولی فراموش نکنیم که غرب شدیدآ میل داشت حکومتی جدید جایگزین آن کند...بگذریم و موفق باشی.

 
 

 
 
farhad

Hello Mrs. Taeedi

In Shah's regim , censorship and dictatorship , and...everything bad , was existing.
after the revolotion, you know better than me, what happened.
in your memoires if I underestood correctly, all the oppsition's group of Shah'r regim are khomeini's coopreater, (You know confistication was created by "cherikhaye fadaee).

So, who was right? shah bad.khomeini bad.mojahed bad. ...
I am 32 years old.my life was destroied beacuse of this revolution made by intelectuals.I don't know how was shah's regim, what I know is, all you people have lived in that regim and got succesful, but the new one ruined your life too.
about the ex -regim what I know is , I went to a university that was made by them, and studied for free( however I was very good that could enter in new regim, you know it is really hard to go to a free university in Iran now, what I am trying to say is , free edjucation in a none comunist country ).
I read your interview , I felt sorry, you as an smart artist really believed , what you wrer saying?
I think it was an atmosphere , everybody shoud complain about shah, in order to be recognized as an intelectual.
The cencorship wouldn't allow you to criticize the goverment(which I dout that), but how come responsible artists(MOTOAHED!) didn't criticise Mullas? What they did for the country? making a revolution!
At the end , I have to say I read your notes, and enjoy it, , please don't be upset about what I said, that's what I fill.I like you , you are beautiful, smart, talented, and you belong to an era, I would like to call it the golden age of Iran.
with love and respect: farhad from toronto
***********************************************

فرزانه:دوست جدید فرهاد.حرفهایی که زده ای و نظرهایی که داده ای! نیاز به پاسخ و توضیحاتی دارد.که وقت کافی میخواهد.در اولین فرصت این کار را انجام میدهم.برایت آرزوی موفقییت دارم.

 
 

Post a comment

Thanks for signing in, . Now you can comment. (sign out)

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)


Remember me?