نمایش با فنی‌زاده
نمایش با فنی‌زاده
نمایش با فنی‌زاده
نمایش با فنی‌زاده
نمایش با فنی‌زاده
نمایش با فنی‌زاده
نمایش با فنی زاده
نمایش با فنی‌زاده
آتشکده
جراحی پلاستیک
در جزیره غریب
روشنائیهای شهر ما
یادبود جوانی یک زن
در جزیره ای غریب
دست بزن
تابستان طولانی
مرداب
صدائی در لیوان
پیک نیک
مجسمه جاندار
در جزیره غریب
حماسه بازگشت
پنجره
رعد در خیابان
دریا روندگان
در جزیره ای غریب
سارا
فلورانس نایتینگل
سام نریمان
نمایش پنجره
رعد در خیابان
آتشکده
کر مصلحتی
دست بزن
دست بزن
فرانسوا
آسانسور
کر مصلحتی
کر مصلحتی
خوشا بحال بردباران
یک کلاغ ، جهل کلاغ
سلام و خداحافظ
روشنائيهاي شهر ما
شقايق هاي وحشي
جراحي پلاستيک
يک کلاغ چهل کلاغ
در بزرگداشت زن
مجسمه جاندار
سام نريمان
مسافرين
آتشکده
سيسيل يا مکتب پدران
مجسمه جاندار
پيک نيک
دستِ بزن
دستِ بزن