فریاد زیرآب
واسطه‌ها
رویای ظرف غذای سگ
واسطه ها
فریاد زیر آب
فریاد زیر آب
سفر سنگ
بدون دخترم هرگز
صلاه ظهر
هشتمین روز هفته
فرياد زير آب
واسطه ها
فریاد زیر آب
خاک
واسطه ها
واسطه ها
واسطه ها
واسطه ها
جهنم باضافه من
سفر سنگ
ميراث من جنون
واسطه ها
واسطه ها