سفر به شهرستان
پشت صحنه نمایش اشباح
پشت صحنه دریاروندگان
تمرین نمایشنامه امیر ارسلان نامدار
هشتمین جشن هنر شیراز
نوروز ۱۳۶۷
سفر به تربت حیدریه
پشت صحنه فیلم هشتمین روز هفته
پشت صحنه
شوي تلويزيوني
هشتمين جشن هنر شيراز
مطبخ و مرگ همسايه
سينما کاپري
مصاحبه در باره تاتر
پشت صحنه جهنم باضافه من
پشت صحنه هشتمين روز هفته